We are now available translation page, Please help us to translate website. Thank You!

Please select the language you want to help translation:

คีย์วิธีการในภาษา แปลเป็นภาษา English (United States)
META_KEYWORDin meta tag keywordบริการอีเมล 10 นาที: ชั่วคราว, ใช้แล้วทิ้ง, ไม่มีค่าใช้จ่าย, และปลอดภัยจากพวกสแปม
META_DESCRIPTIONin meta tag descriptionบริการอีเมลชั่วคราวแบบใช้แล้วทิ้งเพื่อป้องกันสแปม หลีกเลี่ยงสแปมด้วยที่อยู่อีเมล 10 นาทีที่ฟรี พวกเราจะไม่บล็อคคุณหากคุณใช้ที่อยู่อีเมลของเราเป็นจำนวนมาก
LBL_TITLEsite name in your language (need to be translated)อีเมล 10 นาที
LBL_TITLE210minutemail.net10minutemail.net
LBL_TITLE_MOBILEsite name in your language (need to be translated) + mobileอีเมล 10 นาที บนมือถือ
HELP_ABOUTabout 10minutemail.net10minutemail.net เป็นบริการอีเมลใช้แล้วทิ้งที่ฟรี ที่อยู่อีเมลชั่วคราวของคุณจะหมดอายุภายใน 10 นาที หลังจากนั้นคุณจะไม่สามารถใช้ที่อยู่นั้นได้อีก คุณสามารถต่อเวลาได้อีก 10 นาที เว็บไซต์ที่คุณจะลงทะเบียนนั้นอาจจะนำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปขาย คุณไม่มีทางรู้เลยว่าอีเมลของคุณจะถูกนำไปเปิดเผยที่ไหน ถ้าเป็นเช่นนี้ อีเมล 10 นาทีจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาของคุณ
LBL_10_MINUTE_MAILfirst title (site name need to be translated)ยินดีต้อนรับสู่อีเมล 10 นาที
LBL_10_MINUTE_MAIL_MOBILEfirst mobile title (site name need to be translated)ยินดีต้อนรับสู่อีเมล 10 นาที บนมือถือ
LBL_MOBILE_TITLEmobileมือถือ
LBL_LANGUAGE_INFOAbout Languageเกี่ยวกับภาษานี้
LBL_INDEXin menuหน้าหลัก
LBL_MENUMenuเมนู
LBL_ABOUTin menuเกี่ยวกับ
LBL_FEEDBACKin menuคำติชม
LBL_MAILBOXInBox titleกล่องเมลเข้า
LBL_WELCOMETOWelcome to ยินดีต้อนรับสู่
LBL_MAILEmail:อีเมล:
LBL_YOUREMAILdisplay email address, mail address will replace %sที่อยู่อีเมลชั่วคราวของคุณคือ: %s
LBL_YOUREMAIL_WILLdisplay lift time, time will replace %sที่อยู่อีเมลชั่วคราวของคุณจะหมดอายุใน %s นาที
LBL_MORE_10_MINUTEmore timeขอเวลาเพิ่มอีก %s นาที!
LBL_NEWONEget another e-mail address.ขอที่อยู่อีเมลอื่น (ที่อยู่เดิมนี้จะหมดอายุ)
LBL_COPYcopy to clipboardคัดลอกลงคลิปบอร์ด
LBL_LOADINGloading...กำลังโหลด...
LBL_RECOVERINGrecover address, mail address will replace %sกู้คืนที่อยู่อีเมลที่เพิ่งถูกลบไป: %s
LBL_FOLLOW_USFollow usติดตามพวกเรา
LBL_BLOGBlogบล็อก
LBL_FEATURE_A_TITLEDisposableใช้แล้วทิ้ง
LBL_FEATURE_A_CONTENTabout Disposableกล่องจดหมายทั้งหมดจะทิ้งไม่สามารถเข้าถึงกล่องจดหมายจะถูกลบไม่มีใครสามารถเข้าถึงกล่องจดหมายของคุณ
LBL_FEATURE_B_TITLEPrivate inboxกล่องจดหมายส่วนตัว
LBL_FEATURE_B_CONTENTabout Private inboxเราไม่ได้ให้กล่องจดหมายที่กำหนดเองกล่องจดหมายจะถูกสร้างขึ้นแบบสุ่มกล่องจดหมายได้ใช้จะไม่ถูกนำมาใช้อีกครั้ง ที่คนอื่นไม่สามารถที่จะอ่านจดหมายของคุณ
LBL_FEATURE_C_TITLERefill in timeเติมเงินในช่วงเวลา
LBL_FEATURE_C_CONTENTabout Refill in timeคุณสามารถขยายเวลาภายในกล่องจดหมายของเวลาที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถตั้งค่าได้ถึง 100 นาที
LBL_FEATURE_D_TITLERecoveryการฟื้นตัว
LBL_FEATURE_D_CONTENTabout Recoveryคุณสามารถกู้คืนกล่องจดหมายหมดอายุเพียงก่อนที่มันจะถูกลบออกโดยระบบ
LBL_FEATURE_E_TITLEMobile supportการสนับสนุนโทรศัพท์มือถือ
LBL_FEATURE_E_CONTENTabout Mobile supportเรามีเว็บไซต์ที่เฉพาะสำหรับโทรศัพท์มือถือที่คุณสามารถใช้บริการของเราบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
LBL_FEATURE_F_TITLEDomain changedเปลี่ยนโดเมน
LBL_FEATURE_F_CONTENTabout Domain changedเราเปลี่ยนชื่อโดเมนทุก 45 วันเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปิดกั้นบางส่วนของผู้ดูแลระบบโดเมนของเรา
LBL_NEED_SUPPORT10 Minute Mail needs your support10 Minute Mail needs your support
LBL_SUPPORT_USSupport 10 Minute Mailสนับสนุน เมล 10 นาที
LBL_MAKE_DONATIONMake a donation to usบริจาคให้พวกเรา
LBL_OROrหรือ
CONTACT_TITLEContact usติดต่อเรา
CONTACT_INFOabout ContactPlease use Facebook or Email: %s to contact us (in English or Chinese). Please note we may not always respond, but try to do our best.
FAQ_TITLEFAQFAQ
FAQ_Q1Q1Q1: Can I customize mailboxes?
FAQ_A1A1A1: NO, our website is a REAL disposable mail service, we cannot allow users to customize any name for the mailboxes. This is to protect the privacy of all users, thank you for your understanding.
FAQ_Q2Q2Q2: Can my mailbox be regenerated?
FAQ_A2A2A2: NO, we record a bitmap hash of the generated mailbox name. After the mailbox has been deleted, this record will prevent the same mailbox name ever being generated again.
FAQ_Q3Q3Q3: It just 10 minutes?
FAQ_A3A3A3: NO, you can extend the time before it expires, and always extend the time let mailbox does not expire.
WELCOME_EMAIL_TITLEHi, Welcome to 10 Minute MailHi, Welcome to 10 Minute Mail
WELCOME_EMAIL_BODY_HEADabout Greetings, Attention to HTMLDear Anonymous,

Thank you for using 10 Minute Mail to fight spam, your temporary disposable email is :
WELCOME_EMAIL_BODY_LINE_1about Time, Attention to HTMLUse it to communicate with any website you want to. You have 10 minutes to use this mailbox, If the time is not enough, by click "Give me more 10 minutes" or "Refill" to extend it.
WELCOME_EMAIL_BODY_LINE_2about Privacy, Attention to HTMLFor using this service you MUST enable cookie and javascript, cookie is just to record your session id and language preference, in addition to following third-party website widget: Addthis, Adsense, Analytics, Facebook, Google+, Twitter, Uservoice, Viglink, etc., we will NOT give your personal information to third parties or used for personal identification.
WELCOME_EMAIL_BODY_FOOTERabout Ending, Attention to HTML10 Minute Mail Team

Follow us :


Facebook
Twitter
Google+
INFO_TIMESUPmail address expired messageอีเมลชั่วคราวของคุณได้ทำลายตัวเองแล้ว
INFO_COMPLETELY_DELETEDYour temporary e-mail %s has been deleted completely, can not recover.อีเมลชั่วคราวของคุณ %s ได้ถูกลบอย่างถาวรและไม่สามารถกู้คืนได้อีก
INFO_REPORTThank you for reporting issues, we will be fixed soon.ขอบคุณที่แจ้งปัญหาให้ทราบ ปัญหาเหล่านี้จะถูกแก้ไขในไม่ช้า
INFO_YOUCANYou can...คุณสามารถ...
INFO_REFRESHrefresh this page.โหลดหน้านี้ซ้ำ
INFO_GET_NEWONEget another e-mail address.รับที่อยู่อีเมลอันใหม่
INFO_FREEBACKFeedbackคำติชม
INFO_HISTORYCheck mailbox history.Check mailbox history.
LBL_TRANSLATETranslateแปล
LBL_MORE_10_MINUTE_2MUST SHORT, Refill (More Time)ต่อเวลา
LBL_NEWONE_2MUST SHORT, New (Get new mail address)ใหม่
LBL_RECOVERING_2MUST SHORT, Recover (Recover deleted mail address)กู้คืน
INFO_REFRESH_2MUST SHORT, Refresh (Refresh inbox)โหลดซ้ำ
LBL_CANCELMUST SHORT, Cancelยกเลิก
LBL_SUBMITMUST SHORT, Submitส่ง
LBL_OKMUST SHORT, OKOK
LBL_DELETEMUST SHORT, DeleteDelete
LBL_DELETE_ALLMUST SHORT, Delete allDelete all
LBL_SELECT_ALLMUST SHORT, Select allSelect all
LBL_INVERT_SELECTIONMUST SHORT, Invert selectionInvert selection
LBL_MOBILEMobile versionเวอร์ชั่นบนมือถือ
MAIL_READReadMailอ่านอีเมล
MAIL_FROMFromจาก
MAIL_SUBJECTSubjectชื่อเรื่อง
MAIL_NOSUBJECTNo Subjectไม่มีชื่อเรื่อง
MAIL_DATEDateวันที่
MAIL_TOToถึง
MAIL_MAINMessageข้อความ
MAIL_ERROR_OPENaccess e-mail failure messagesการเข้าถึงอีเมลล้มเหลว
MAIL_ERROR_NOTinsufficient permissions messagesคุณไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงอีเมลนี้
MAIL_LINKSLinksลิงก์
MAIL_OPTIONSOptionsตัวเลือก
MAIL_READ_HELPIf you can't read this email, click hereถ้าคุณไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ คลิกที่นี่
MAIL_FULL_MAILFull mailจดหมายฉบับเต็ม
MAIL_NEW_WINDOWNew windowหน้าต่างใหม่
MAIL_RAW_HTMLRaw HTMLHTML ล้วน
MAIL_REPORTReportรายงาน
MAIL_PLAINPlainข้อความเปล่า
MAIL_HTMLHTMLHTML
MAIL_HTML_TO_PLAINHTML to Plainแปลง HTML เป็นข้อความเปล่า
MAIL_URLSUrlsURLs
MAIL_ATTACHMENTSAttachmentsไฟล์แนบ
PERMALINK_GETGet permalink.Get permalink.
PERMALINK_LINKPermalink:Permalink:
PERMALINK_TIMEEmail Datetime:Email Datetime:
PERMALINK_SET_KEYSet Access Key:Set Access Key:
PERMALINK_ENTER_KEYEnter Access Key:Enter Access Key:
PERMALINK_TITLEPlease complete the form below to get permalink.Please complete the form below to get permalink.
PERMALINK_TITLE3Please complete the form below to get mailbox.Please complete the form below to get mailbox.
PERMALINK_ERRORChecksum error, make sure the URL or Access Key are correct.Checksum error, make sure the URL or Access Key are correct.
PERMALINK_URL_ERRORYour URL is wrong, please check again.Your URL is wrong, please check again.
PERMALINK_DOMAIN_ERRORThis domain is expired, go to https://10.re to recover your mailbox.This domain is expired, go to https://10.re to recover your mailbox.
PERMALINK_NOTICEAnyone who has permalink and access key can access this mailbox, if you don't want to announce the mailbox, do not disclose it.Anyone who has permalink and access key can access this mailbox, if you don't want to announce the mailbox, do not disclose it.
PERMALINK_TITLE2Here is your permalink, you can use this link to access the mailbox permanently.Here is your permalink, you can use this link to access the mailbox permanently.
LBL_HISTORYshort, History of email addressHistory
HISTORY_REFRESHMust short, RefreshRefresh
HISTORY_EXPORTMust short, ExportExport
HISTORY_EXPORT_ALLMust short, Export allExport all
HISTORY_IMPORTMust short, ImportImport
HISTORY_LISTMust short, ListList
HISTORY_DELIMITERMust short, DelimiterDelimiter
HISTORY_JSONJSONJSON
HISTORY_DOWNLOADMust short, DownloadDownload
HISTORY_WRONGThere is something wrong, please check.There is something wrong, please check.
HISTORY_MAILMust short, MailMail
HISTORY_KEYMust short, Access keyAccess key
HISTORY_URLMust short, URLURL
HISTORY_DATETIMEMust short, DatetimeDatetime
HISTORY_CHOOSEChoose doamin name:Choose domain name:
HISTORY_IMPORT_HELP_LINE_1import help line 1You can import email history from others, but only limit domain name which is being used.
HISTORY_IMPORT_HELP_LINE_2import help line 2, translate part before the colon.Only accept JSON array: array[ object{ mail, url, key, time }, object, ... ]
DATATABLES_EMPTYTABLEwhen table is emptyNo data available in table.
DATATABLES_INFOnotice keep _START_ _END_ _TOTAL_ Showing _START_ to _END_ of _TOTAL_ entries
DATATABLES_INFOEMPTYwhen table is emptyShowing 0 to 0 of 0 entries
DATATABLES_INFOFILTEREDnotice keep "(", ")" and _MAX_ (filtered from _MAX_ total entries)
DATATABLES_INFOPOSTFIXDo not change.
DATATABLES_THOUSANDSDo not change,
DATATABLES_LENGTHMENUnotice keep _MENU_Show _MENU_ entries
DATATABLES_LOADINGRECORDSLoading...Loading...
DATATABLES_PROCESSINGProcessing...Processing...
DATATABLES_SEARCHMust short ,notice the colonSearch:
DATATABLES_ZERORECODERSNo matching records found.No matching records found.
DATATABLES_PAGINATE_FIRSTMust shortFirst
DATATABLES_PAGINATE_LASTMust shortLast
DATATABLES_PAGINATE_NEXTMust shortNext
DATATABLES_PAGINATE_PREVIOUSMust shortPrevious
DATATABLES_ARIA_SORTASCENDINGnotice the colon: activate to sort column ascending
DATATABLES_ARIA_DESCENDINGnotice the colon: activate to sort column descending
HISTORY_HELP_LINE_1Need to be translatedPermalink and access key is stored on your browser, we do not keep your data. If you clear your browser data, these records will be cleared.
HISTORY_HELP_LINE_2Need to be translatedPlease note that when we replace the domain name, the old record will be cleared. This applies to all domain name has been disabled and the huge junk mail, which we are keep working, maybe one day we can make a permalink to all the mailboxes.
HISTORY_HELP_NO_SUPPORTNeed to be translated, infomation when browser does not support localStorageYour browser does not support local storage, please make sure your browser version is greater then IE 8+, Chrome 4+, Firefox 3.5+, Safari 4+, Opera 10.5+, and allows the site to access local storage.
HISTORY_CONFIRM_DELETE_TITLEDelete confirmDelete confirm
HISTORY_CONFIRM_DELETE_TEXTSingularAre you sure you want to delete the following address?
HISTORY_CONFIRM_DELETE_ES_TEXTpluralityAre you sure you want to delete the following addresses?
HISTORY_CONFIRM_DELETE_ALL_TEXTAll ofAre you sure you want to delete all addresses?
REPOTER_SELECTPlease select one issue from the options.โปรดเลือกปัญหาจากรายการนี้
REPOTER_RECEIVECan not receive the mail from a website.ไม่สามารถรับเมลจากเว็บไซต์
REPOTER_READCan not read email.ไม่สามารถอ่านอีเมลได้
REPOTER_ATTACHMENTSCan not download attachments.ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์แนบ
REPOTER_LINKSURL links in email have problems.ลิงค์ URL ในอีเมลมีปัญหา
REPOTER_ELSEElse, please describe the problem.หรืออธิบายปัญหาที่เกิดขึ้น
SUBMIT_LEAVE_NAMEPlease leave a name at least.โปรดทิ้งชื่อเอาไว้อย่างน้อย
SUBMIT_SELECT_ONEPlease select one issue from the options.โปรดเลือกปัญหาจากรายการนี้
SUBMIT_CONFIRMAre you sure you want to submit the form?คุณต้องการส่งแบบฟอร์มนี้หรือไม่
TRANSLATE_YOURNAMEyour nameชื่อ
TRANSLATE_YOUREMAILyour mailอีเมล
TRANSLATE_YOURWEBSITEyour websiteเว็บไซต์
TRANSLATE_YOURCOMMENTSyour commentsความคิดเห็น
TRANSLATE_DIRECTIONSin translate page directionsวิธีการ
TRANSLATE_KEYSin translate page keysคีย์
TRANSLATE_IN_LANGUAGEin translate page in languageในภาษา %s
TRANSLATE_TRANSLATE_TO_LANGUAGEin translate page translate to languageแปลเป็นภาษา %s
TRANSLATE_THANKSThanks following friend(s) to help translate:ขอบคุณเพื่อนๆ เหล่านี้ที่ช่วยแปล:
TRANSLATE_CHOOSEChoose language:Choose language:
TRANSLATE_HELPHelp us translate websiteHelp us translate website.
RECAPTCHA_HELPshows when used to many addresses, IP will replace %sมีการร้องขอมากเกินไปจาก IP ของคุณคือ %s พวกเราอยากแน่ใจว่าคุณเป็นมนุษย์ โปรดพิมพ์ลงใน CAPTCHA ด้านล่างนี้ และคลิกปุ่มส่งเพื่อรับการยืนยัน
RECAPTCHA_VISUAL_CHALLENGEGet a visual challengeเปลี่ยนเป็นภาพ
RECAPTCHA_AUDIO_CHALLENGEGet an audio challengeเปลี่ยนเป็นฟังเสียง
RECAPTCHA_REFRESH_BTNGet a new challengeเปลี่ยนอันใหม่
RECAPTCHA_INSTRUCTIONS_VISUALType the two words:พิมพ์สองคำนี้:
RECAPTCHA_INSTRUCTIONS_VISUAL_LIMITType the numbersพิมพ์ตัวเลข:
RECAPTCHA_INSTRUCTIONS_AUDIOType what you hear:พิมพ์สิ่งที่คุณได้ยิน:
RECAPTCHA_HELP_BTNHelpช่วยเหลือ
RECAPTCHA_PLAY_AGAINPlay sound againเล่นเสียงอีกครั้ง
RECAPTCHA_CANT_HEAR_THISDownload sound as MP3ดาวน์โหลดเสียงเป็น MP3
RECAPTCHA_INCORRECT_TRY_AGAINIncorrect. Try again.สิ่งที่คุณพิมพ์ไม่ถูกต้อง โปรดลองอีกครั้ง
ERROR_404_TITLEpage not found ,title404 ไม่พบหน้านี้
ERROR_404_HELPabout page not foundหน้าที่คุณกำลังมองหาอาจจะถูกลบไปแล้ว, ถูกเปลี่ยนชื่อ, หรืออาจจะไม่มีอยู่ชั่วคราว
ERROR_403_TITLEforbidden ,title403 ไม่ได้รับอนุญาต: การเข้าถึงถูกปฏิเสธ
ERROR_403_HELPabout forbiddenคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะดูไดเรกทอรีหรือหน้านี้
ERROR_500_TITLEshows when site is down, title500 เซิฟเวอร์ภายในขัดข้อง
ERROR_500_HELPshows when site is downมีปัญหากับสิ่งที่คุณกำลังมองหา และไม่สามารถแสดงผลออกมาได้
ERROR_503_TITLEshows when site is down, title503 ไม่มีบริการ
HELP_DOWNshows when site is down.10minutemail.net ถูกใช้อย่างหนัก จะกลับมาปกติเร็วๆ นี้
ERROR_BACKUP_SITEshows when something wrong.โปรดลองลิงค์หรือไซต์สำรองเหล่านี้:
TIME_JUST_NOWjust nowเมื่อสักครู่
TIME_SECOND1 second1 วินาที
TIME_SECONDS%s seconds, number will replace %s%s วินาที
TIME_MINUTE1 minute1 นาที
TIME_MINUTES%s minutes, number will replace %s%s นาที
TIME_HOUR1 hour1 ชั่วโมง
TIME_HOURS%s hours, number will replace %s%s ชั่วโมง
TIME_DAY1 day1 วัน
TIME_DAYS%s days, number will replace %s%s วัน
TIME_WEEK1 week1 สัปดาห์
TIME_WEEKS%s weeks, number will replace %s%s สัปดาห์
TIME_MONTH1 month1 เดือน
TIME_MONTHS%s months, number will replace %s%s เดือน
TIME_YEAR1 year1 ปี
TIME_YEARS%s years, number will replace %s%s ปี
TIME_AGO%s ago, time will replace %s%s ที่แล้ว

Please leave your information, we will place it in the language information page.
ชื่อ *
อีเมล not be shown publicly
เว็บไซต์
ความคิดเห็น

สนับสนุน เมล 10 นาที |  BTC: 3Qa1KsiToLNpDi7KZcYPivakFAQobo3qid |  Help us translate website.

Choose language:
EnglishAfrikaansالعربيةбеларускібългарски език中文正體中文(台灣)简体中文(中国)HrvatskiČeštinaDanskNederlandsEstonianFârsiSuomiFrançaisDeutschქართულიΕλληνική γλώσσαעִבְרִיתहिंदी(Hindī)MagyarLietuvių kalbaBahasa IndonesiaItaliano日本語한국어LatviešuMāoriМакедонскиNorskPolskiPortuguês(Portugal)Português(Brazil)RomânăРусский языксрпскиSlovenský jazykSlovenščinaSvenskarEspañolไทยTürkçeУкраїнськаTiếng Việt